Člen skupiny ENETIQA

O nás

Akciová společnost TERMIZO je moderním zařízením na energetické využití odpadů. Je jednou ze tří velkých spaloven (Praha, Brno), která řeší od roku 1999 problematiku využívání komunálního odpadu pro výrobu tepla, teplé vody a elektřiny pro domácnosti i firmy v Liberci.

Více informací

Historie

Výstavba spalovny komunálního odpadu v Liberci byla zahájena v roce 1996. Stavbu financovala společnost TERMIZO a.s. Společnost TERMIZO a.s. vznikla 19. února 1996. Dne 29. března 1996 se sloučila se společností SMOZKO, zájmovým sdružením právnických osob, podnikající v téže oblasti. Zařízení na energetické využití odpadů je společností TERMIZO a.s. provozováno od roku 1999. Kapacita zařízení je v podstatě od počátku uvedení do provozu naplněna na 95 – 100 %.

Velký význam při výstavbě byl přikládán nejen architektonickému řešení celé spalovny, ale i tomu, aby provoz spalovny byl v souladu se všemi, a to i připravovanými předpisy týkajícími se životního prostředí. V roce 2000 byla spalovna oceněna titulem Stavba roku 2000 za vytvoření objektu pro náročnou průmyslovou funkci při dodržení přísných podmínek ekologických a dopravních, na vysoké architektonické úrovni a s citem pro začlenění do organismu města.

Společnost TERMIZO a.s. je od 9. prosince 2022 součástí skupiny ENETIQA

Číslo měsíce

1180 °C

Maximální teplota v kotli, kde se odpadky mění na elektřinu a teplo.

vvvtmz

Klíčové kontakty

Příjem odpadů
tel.: + 420 482 428 684

Velín
tel.: + 420 482 428 694

 

Jak se k nám dostanete?

ter