Člen skupiny ENETIQA

O nás

Akciová společnost TERMIZO je moderním zařízením na energetické využití odpadů. Je jednou ze tří velkých spaloven (Praha, Brno), která řeší od roku 1999 problematiku využívání komunálního odpadu pro výrobu tepla, teplé vody a elektřiny pro domácnosti i firmy v Liberci.

Více informací

Skartace, zvláštní likvidace

Likvidace odpadu pod dohledem orgánů státní správy

Jedná se o likvidaci speciálního typu odpadu prováděnou za zvláštních podmínek a pod dozorem orgánů státní správy – především jde o zboží zabavené na hraničních přechodech, nesplňující podmínky distribuce do obchodních sítí. Proto se tento odpad likviduje dle rozsahu a objemu buď přímým umístěním do násypky odpadu nebo do bunkru. V případě umístění odpadu do bunkru odpadu je předmětný odpad ihned drapákem přemístěn do násypky odpadů, ze které se již bez přístupu jakékoli osoby posouvá na spalovací rošt kotle, kde je spálen. Způsob likvidace určuje po dohodě s vedoucí příjmu odpadů (odkaz) nebo obchodně ekonomickým ředitelem dodavatel odpadu (odkaz).

 

Likvidace odpadu skartací

Jedná se především o likvidaci dokumentace určené ke skartaci – tzn. dokumentů s obsahem pro dodavatele důvěrným, případně o skartaci účetních a jiných písemností. Postup při likvidaci tohoto odpadu záleží na rozhodnutí dodavatele odpadu. Skartace může být provedena buď umístěním písemností do bunkru odpadů (při skartaci dokumentů s nižší skartační hodnotou) nebo zda bude provedena skartace umístěním písemností do násypky odpadů. I v případě umístění písemnosti do bunkru odpadů je zaručeno, že drapák písemnosti ihned přemístí do násypky odpadu, odkud se automaticky, bez přístupu jakékoliv osoby, posouvají na spalovací rošt v kotli.

 

Protokol a nahrávka skartace a zvláštní likvidace

O provedené skartaci nebo zvláštní likvidaci odpadu sepíše vedoucí příjmu odpadů protokol ve dvou stejnopisech. Jedna kopie je po podpisu oprávněné osoby ze strany dodavatele uložena u vedoucí příjmu odpadů. Druhá, případně třetí kopie je předána státnímu orgánu nebo dodavateli odpadu. Násypka odpadu je snímána digitální kamerou, která je neustále v činnosti. Z této kamery lze v případě potřeby pořídit záznam o průběhu likvidace a předat jej orgánům státní správy nebo dodavateli písemností určených ke skartaci.

 

Cena

Cena skartace či zvláštní likvidace odpadu je stanovena pro všechny zákazníky jako ceníková cena dodaného odpadu (papír, textil, plasty) + 300 Kč (bez DPH) za nutnou přednostní manipulaci s odpadem, vypracování protokolu a případně za nahrávku. Úhrada je možná v hotovosti, nebo kartou.

 

Otevírací doba

Pracovní doba příjmu odpadu pro zákazníky, kteří platí dodávky odpadů v hotovosti, dále pro nové zákazníky, kteří musí být před první přejímkou odpadů zaevidováni do vážního programu a pro zákazníky, kteří požadují zvláštní likvidaci odpadů (skartaci, likvidaci odpadů pod dohledem státních orgánů) je stanovena na pracovní dny pondělí až pátek:
7.15 – 12.30, 13.00 – 15.30 hod.

V této době je v místnosti příjmu odpadů vždy přítomna vedoucí příjmu odpadů.

Číslo měsíce

1180 °C

Maximální teplota v kotli, kde se odpadky mění na elektřinu a teplo.

vvvtmz

Klíčové kontakty

Příjem odpadů
tel.: + 420 482 428 684

Velín
tel.: + 420 482 428 694

 

Jak se k nám dostanete?

ter