Člen skupiny ENETIQA

O nás

Akciová společnost TERMIZO je moderním zařízením na energetické využití odpadů. Je jednou ze tří velkých spaloven (Praha, Brno), která řeší od roku 1999 problematiku využívání komunálního odpadu pro výrobu tepla, teplé vody a elektřiny pro domácnosti i firmy v Liberci.

Více informací

Základní technické informace

Zařízení na energetické využití odpadů má tyto technické parametry.

Odpad

Množství přijímaného odpadu 96 000 tun / rok
Přijatý odpad je zredukován váhově na 1/3, objemově na 1/10
Z přijatého odpadu vznikají
Zbytky po spalování cca 32 000 tun škváry, která splňuje vlastnosti výrobku použitelného pro stavební účely
cca 1800 tun železného šrotu, který se vytřídí ze škváry
Zbytky po čištění spalin cca 1 200 tun filtračního koláče

 

Provozní hodiny

Doba provozu 8 000 hod / rok

Výroba tepla

Část tepla je vyráběna pro vlastní spotřebu, větší část tepla je prodávána do sítě centrálního zásobení teplem. V letním období je částečně pára odebírána parní kondenzační turbínou.

Tepelný výkon 38,3 MW
Z odpadu se vyrobí cca 700 000 GJ / rok tepla určeného k prodeji do centrální sítě zásobení teplem – toto množství odpovídá roční spotřebě cca 13 000 domácností (v letních měsících je zařízení na energetické využití odpadů schopno pokrýt téměř veškerou potřebu města Liberce)

 

Výroba elektrické energie

Část elektřiny je vyráběna pro vlastní spotřebu, ostatní vyrobená elektřina je prodávána distributorovi elektřiny.

Elektrický výkon instalované turbíny 3,5 MW + 1 MW
Elektrický výkon dodávaný do sítě 2 – 3 MW
Elektřina dodávaná do sítě až 13 000 MWh / rok – toto množství odpovídá roční spotřebě cca 3000 domácností

 

Údaje o účasti na projektu zařízení na energetické využití odpadů

Investor a provozovatel TERMIZO a.s
Autor projektu a tech. dozor investora E.I.C., spol. s r. o.
Zhotovitel: konsorcium Škoda Plzeň a Von Roll (Švýcarsko)

Číslo měsíce

1180 °C

Maximální teplota v kotli, kde se odpadky mění na elektřinu a teplo.

vvvtmz

Klíčové kontakty

Příjem odpadů
tel.: + 420 482 428 684

Velín
tel.: + 420 482 428 694

 

Jak se k nám dostanete?

ter